۲۵ آبان ۱۳۹۷ امام حسین علیه السلام فرمودند:بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است
 
دانلود رایگان مقالات فارسی مهندسی شیمی/مقالات/
 
کنترل زیست محیطی بازیافت سرب از باتریهای سربی اسیدی فرسوده  
امروزه باتوجه به رایج شدن بازیافت سرب از باتریهای سربی اسیدی فرسوده در بسیاری از کشورهای جهان، الحاقیه شماره 8 در خصوص مدیریت صحیح زیست محیطی A کنوانسیون بازل با درج این پسماند در کد 1150 این نوع ازپسماندهای خطرناک اقدام به ارائه راهنمایی هایی در سطح دنیا نموده است    
بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتریهای سرب یاسیدی به کمک فناوریهای نوین  
باتریهای سرب ی اسیدی مجم وعه هایی کوچک برای ذخیره انرژی از طریق استفاده کنترل شده ازواکنشهای شیمیایی هستند . اینگونه باتریها به دلیل غیرقابل بازگشت بودن واکنشهای شیمیایی دارای دوره عمری مشخص هستند و پس از رسیدن به انتهای دوره عمری خود، علیر غم محتوای فلزی بالا بخصوص سرب ، غیرقابل است فاده، فرسوده و ازجمله پسماندهای ویژه محسوب می گردند.    
نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی کرایزوتایل (آزبست سفید) به عنوان پسماند شیمیایی خطرناک  
سالیان متمادی است که انسان از آزبست به د لیل دارا بودن خصوص یات فیزیکو شیمیایی مناسب در صنعت استفاده میکند . کرایزوتایل یا آزبست سفید در مقایسه با سایر ا نواع آزبست دارای کاربرد صنعتی بسیار گسترده تر و بیشتری می باشد و مانند سایر انواع آزبست دارای خطرات شدید برروی سلامت انسان و محیط زیست است    
حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز با استفاده از غشاء فلزی آماده شده توسط پاشش قوس سیم  
در این تحقیق به بررسی حذف سولفید هیدروژن از جریان گاز توسط غشاء فلزی پرداخته شد. غشاء فلزی با روشی جدید براساس فرآیند پاشش قوس سیم آماده گردید. خوراک این فرآیند سیم هایی از جنس آلیاژ آهن بوده است. تصاویر از متخلخل بودن غشاء با حفره هایی با اندازه های غیر یکسان حکایت دارد. یک جریان گاز (SEM) میکروسکوپ الکترونی شامل سولفید هیدروژن در این غشاء به کار گرفته شد. آنالیز گازها نشان داد که در بهترین حالت، سولفید هیدروژن تا حدود ۹۷ % از جریان گاز حذف شده است. مکانیسم حذف سولفید هیدروژن توسط غشاء فلزی می تواند ناشی از واکنش آن با آهن و تولید هیدروژن و سولفید آهن باشد. در حقیقت، غشاء نقش یک راکتور غشایی را داشته است. گوگرد روی غشاء به دلیل نمایان نشد. تأثیر متغیرهای زمان عبور گاز و فشار گاز عبوری روی غلظت گاز سولفید (EDS) غیرکریستالی در اشعه ایکس ۰ ساعت مشخص شد. کاهش فشار کل / هیدروژن خروجی از غشاء مورد بررسی قرار گرفت. زمان بهینه برای عبور گاز حدود ۵ منجر به کاهش غلظت سولفید هیدروژن عبوری می گردد.    
مدل سازی ژئوشیمیایی به منظورتعیین پنجره های نفت وگاززایی درناحیه دزفول فروافتاده  
مدل سازی حرارتی ( ژئوشیمیایی) یک روش پیشرفته به منظورتعیین غیرمستقیم میزان بلوغ سنگ های منشاء درحوضه های رسوبی می باشد. بررسی بلوغ سنگ های منشاء هیدروکربنی یکی ازفعالیت های مهم دربخش بالا دستی صنعت نفت محسوب می شود.جدید ترین می باشد که به اختصار Pars Basin Modeler نرم افزارمدل سازی که درایران ودرپژوهشگاه صنعت نفت طراحی گردیده است نرم افزار Pars اطلاق می گردد. دراین مطالعه چاه نفتی آغاجاری - ۱۴۰ ازناحیه فروافتادگی دزفول انتخاب گردید و با استفاده از نرم افزار PBM مدل بازسازی تاریخچه تدفین رسوبات ومدل سازی حرارتی دراین چاه انجام شد. Basin Modeler طبق مدل سازی انجام شده درچاه آغاجاری - ۱۴۰ ، سازند فهلیان پنجره نفت زایی را گذرانده وسازندهای گدوان، داریان، کژدمی، سروک، ایلام،گورپی وپابده نیزوارد پنجره نفت زایی گردیده اند.    
مدلسازی واحد گوگرد زدایی گاز طبیعی با استفاده از جاذب زئولیتی 13x  
یکی از روشهای مورد استفاده در جذب ترکیبات گوگردی موجود در گاز طبیعی استف اده از جاذبهای زئولیتی از نوع 13 در جذب ترکیبات گوگردی گاز X از جنس زئولیت TSA 13 است . در این تحقیق مدلسازی یک ستون X بررسی شده است . ستون جاذب مورد بررسی میزان COS و C2H6S ، CH4S ، H2S طبیعی مشتمل بر 0.1 کاهش می دهد . ppm 30 به زیر ppm ترکیبات گوگردی را از در این مقاله از معادله لانگمیر برای مدلسازی جذب و معادله کارمان -کوزنی جهت معادله افت فشار استفاده شده است و خصوصیات گاز نیز از معادلات پنگ - رابینسون پیروی می کند .    
تأثیر جریان انشعابی در واحدجدید شیرین سازی گاز طبیعی  
در این تحقیق تأثیر آرایش جریان انشعابی بر کاهش هزینه عملیاتی واحد جدید شیرین سازی گاز به نام آماک -۲- مورد مطالعه قرار گرفته است. این واحد وظیفه جمع آوری و تصفیه گازهای همراه ازپنج میدان نفتی اهواز ۱ استفاده شده HYSYS ۳، مارون-منصوری، آب تیمور و کوپال را بر عهده دارد. برای این منظور از نرم افزار است. در آرایش جریان انشعابی، جریانی از وسط برج عریانساز خارج شده که بطور کامل عریان سازی بر روی آن صورت نپذیرفته است. به این جریان آمین نیمه ضعیف گفته می شود. این جریان پس از سرد شدن توسط پمپ به وسط برج جذب کننده وارد می گردد. نتایج نشان می دهدکه این آرایش جریانی توانائی کاهش قابل توجهی از هزینه عملیاتی را بعلت کاهش بخار مصرفی در ریبویلر بدون تغییر چندانی در مشخصات گاز تصفیه شده دارا بوده است.    
مدل سازی و شبیه سازی فرآیند سقوط سیال ضدخوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی  
یکی از مسائل مهم در بهره برداری از چاه های گاز، پیشگیری از خوردگی ناشی از وجود ترکیبات سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن می باشد. این امر هنگامی بسیار جدی و خطرناک تعبیر می گردد که علاوه بر ترکیبات فوق مقادیر نسبتا زیادی آب نیز به صورت مایع در جریان گاز وجود داشته باشد. معمولا تزریق نوبتی یا پیوسته مواد ضدخوردگی از مهمترین تدابیری است که به منظور کاهش میزان خوردگی لوله های مغزی و تاسیسات سرچاهی در مورد این گونه چاهها به کار می رود.    
فرآیند تولید دی سولفید کربن از گاز طبیعی و بازیابی سولفید هیدروژن حاصل از واکنش  
در این مقاله ابتدا به کاربردهای مختلف دی سولفید کربن و اهمیت آن در صنایع مختلف اشاره می شود و سپس روش های مختلف تولید این ماده شیمیایی شرح داده می شود . از بین روش های مختلف تولید دی سولفید کربن به مهمترین و اقتصادی ترین روش تجاری تولید این ماده اشاره می شود که در آن از مواد اولیه ارزان قیمت و قابل دسترس در کشور می توان استفاده کرد که از واکنش هیدرو کربن وگوگرد، دی سولفید کربن و سولفید هیدروژن تولید می شود و سولفید هیدروژن که ماده ای سمی و خطرناک است طی فرآیند بازیابی به گوگرد و بخار آب تبدیل می شود که از گوگرد به عنوان ماده اولیه و % از آب در قسمت های مخت لف می توان استفاده کرد . در این فرآیند دی سولفید کربن با بازده بیش از 99 تولید می شود و بیش از 99 % سولفید هیدروژن تولیدی نیز بازیابی می گردد که از نظر اقتصادی بسیار مهم است و از نظر زیست محیطی نیز حائز اهمیت می باشد .    


کل بازدیدها:5254393 کاربران آنلاین: 62 ارتباط با ما | انتقاد و پیشنهاد | نقشه سایت
طراحی سایت و پشتیبانی فنی